english | gàidhlig  
Naidheachdan
to follow
Ceann-là: 04/05/2017

to follow

Leugh an t-artaigil air fad: to follow

to follow
Ceann-là: 31/03/2017

to follow

Leugh an t-artaigil air fad: to follow

to follow
Ceann-là: 01/02/2017

to follow

Leugh an t-artaigil air fad: to follow

A’ guidhe dhuibh Nollaig Chridheil agus deagh bhliadhna croitearachd sa Bliadhna Ùir bho Cheanglaichean Croitearachd.
Ceann-là: 23/12/2016

to follow

Leugh an t-artaigil air fad: A’ guidhe dhuibh Nollaig Chridheil agus deagh bhliadhna croitearachd sa Bliadhna Ùir bho Cheanglaichean Croitearachd.

to follow
Ceann-là: 16/12/2016

to follow

Leugh an t-artaigil air fad: to follow

to follow
Ceann-là: 07/12/2016

to follow

Leugh an t-artaigil air fad: to follow

to follow
Ceann-là: 07/12/2016

to follow

Leugh an t-artaigil air fad: to follow

to follow
Ceann-là: 05/12/2016

to follow

Leugh an t-artaigil air fad: to follow

to follow
Ceann-là: 02/12/2016

to follow

Leugh an t-artaigil air fad: to follow

to follow
Ceann-là: 17/10/2016

to follow

Leugh an t-artaigil air fad: to follow

Somnium Solstitiale: Am bàrd mòr a-measg tùrsachan Leòdhais
Ceann-là: 30/09/2016

to follow

Leugh an t-artaigil air fad: Somnium Solstitiale: Am bàrd mòr a-measg tùrsachan Leòdhais

to follow
Ceann-là: 29/06/2016

to follow

Leugh an t-artaigil air fad: to follow

to follow
Ceann-là: 30/11/2015

to follow

Leugh an t-artaigil air fad: to follow

to follow
Ceann-là: 17/09/2015

to follow

Leugh an t-artaigil air fad: to follow

to follow
Ceann-là: 09/09/2015

to follow

Leugh an t-artaigil air fad: to follow

Kenyan visitors putting down roots
Ceann-là: 12/07/2015

After a wonderful eleven days of school visits and activities, we said goodbye to our four teachers and four community leaders from Kenya on Wednesday 10th June.

Leugh an t-artaigil air fad: Kenyan visitors putting down roots

to follow
Ceann-là: 01/07/2015

to follow

Leugh an t-artaigil air fad: to follow

to follow
Ceann-là: 30/06/2015

to follow

Leugh an t-artaigil air fad: to follow

to follow
Ceann-là: 12/06/2015

to follow

Leugh an t-artaigil air fad: to follow

to follow
Ceann-là: 12/05/2015

to follow

Leugh an t-artaigil air fad: to follow

to follow
Ceann-là: 11/05/2015

to follow

Leugh an t-artaigil air fad: to follow

to follow
Ceann-là: 10/12/2014

to follow

Leugh an t-artaigil air fad: to follow

to follow
Ceann-là: 02/12/2014

to follow

Leugh an t-artaigil air fad: to follow

Living Food for Children at Cawdor Castle
Ceann-là: 25/09/2014

to follow

Leugh an t-artaigil air fad: Living Food for Children at Cawdor Castle

Northern school travels north
Ceann-là: 09/07/2014

to follow

Leugh an t-artaigil air fad: Northern school travels north

Staffin and Kilmuir Primary schools' crofting fortnight
Ceann-là: 18/06/2014

to follow

Leugh an t-artaigil air fad: Staffin and Kilmuir Primary schools' crofting fortnight

Gathering wool
Ceann-là: 03/06/2014

to follow

Leugh an t-artaigil air fad: Gathering wool

Researching local crofts and learning weaving at Sandbank PS
Ceann-là: 02/06/2014

to follow

Leugh an t-artaigil air fad: Researching local crofts and learning weaving at Sandbank PS

Biodiversity in Crofting Connections
Ceann-là: 09/05/2014

To follow

Leugh an t-artaigil air fad: Biodiversity in Crofting Connections

Sea and Soil on the menu in two Shetland schools
Ceann-là: 07/05/2014

to follow

Leugh an t-artaigil air fad: Sea and Soil on the menu in two Shetland schools

Planting started for 2014 Crofting Connections season
Ceann-là: 01/04/2014

to follow

Leugh an t-artaigil air fad: Planting started for 2014 Crofting Connections season

Crafty Crofters in Lochcarron
Ceann-là: 20/03/2014

to follow

Leugh an t-artaigil air fad: Crafty Crofters in Lochcarron

Crofting in Moray
Ceann-là: 14/03/2014

to follow

Leugh an t-artaigil air fad: Crofting in Moray

to follow
Ceann-là: 11/03/2014

to follow

Leugh an t-artaigil air fad: to follow

Crofting Connections: an ideal context for place-based learning
Ceann-là: 11/03/2014

Gaelic content to follow

Leugh an t-artaigil air fad: Crofting Connections: an ideal context for place-based learning

Àirigh 2013
Ceann-là: 15/10/2013

Air a’ mhìos a chaidh seachad thadhail sgoilearan air Cruinneachadh nan Sgilean Dùthchail ann an Leòdhas agus na Hearadh bho ceithir àrd-sgoiltean Ceanglaichean Croitearachd, Ceann Loch Beirbhidh, Am Ploc (Comhairle na Gàidhealtachd), Whalsaigh (Sealtainn) agus Àrd-sgoil MhicNeacail (Eilean Siar). Bha tidsearan agus croitearan a tha a’ teagasg air cùrsaichean Sgilean Dùthchail còmhla ris na sgoilearan. Bha an turas ann aig an aon àm ri Cruinneachadh Bliadhnail Caidreachas Croitearachd na h-Alba ann an Steòrnabhagh, agus b’ e Talamh Ionaltraidh – A’ Cleachdadh nan Cothroman, an cuspair a bha aca, a’ toirt aithne do Bhliadhna Nàdair na h-Alba 2013.

Leugh an t-artaigil air fad: Àirigh 2013

Ceanglaichean Croitearachd air an sgrion bheag
Ceann-là: 02/09/2013

Tha dhà dha na sgoiltean Ceanglaichean Croitearachd air a bhith trang, chan ann a-mhàin an sàs ann am pròiseactan Ceanglaichean Croitearachd projects, tha iad cuideachd air a bhith a’ cur bhidio ri chèile gus innse dhan t-saoghal mhòr mu na dh’ionnsaich iad mu chroitearachd ann an Alba.

Leugh an t-artaigil air fad: Ceanglaichean Croitearachd air an sgrion bheag

A’ fuine bonnaich
Ceann-là: 31/07/2013

Tha luchd-obrach agus luchd-taic Ceanglaichean Croitearachd air a bhith mun cuairt na dùthcha a’ tadhal air mòran sgoiltean agus thachartasan.  Am measg seo tha dhà no trì sheiseanan far an robhar a’ feuchainn air a bhith a’ bleith gràn agus a’ fuine aran-eòrna ann an dòigh traidiseanta.

Leugh an t-artaigil air fad: A’ fuine bonnaich

Air ar beò-ghlacadh le sìol
Ceann-là: 13/05/2013

Am bliadhna, chan e a-mhàin sìol-cura de sheòrsaichean traidiseanta agus feadhainn ùra a fhuair na sgoiltean, fhuair iad legumes cuideachd gus am faigheadh a’ chlann air cearcall-beatha slàn an t-sìl fhaicinn dhaibh fèin

Leugh an t-artaigil air fad: Air ar beò-ghlacadh le sìol

Ìre a h-Aon de Cheanglaichean Croitearachd a’ tighinn gu Ceann
Ceann-là: 20/08/2012

Tha Ceanglaichean Croitearachd a-nise faisg air deireadh a thrì bliadhna de rannsachadh inntinneach mu chroitearachd sna làithean a dh’fhalbh, san latha an-diugh, agus san àm ri teachd a chaidh a dhèanamh le còrr air 2,500 sgoilear ann an 59 sgoil air feadh na Gàidhealtachd agus nan Eilean.

Leugh an t-artaigil air fad: Ìre a h-Aon de Cheanglaichean Croitearachd a’ tighinn gu Ceann

Ceanglaichean Croitearachd measadh deireannach
Ceann-là: 20/07/2012

Tha an aithisg seo mar thoradh air lèirmheas neo-eisimeileach de Cheanglaichean Croitearachd a chaidh a dhèanamh sa Mhàrt agus sa Ghiblean 2012.  Is e pròiseact trì bliadhna a tha ann an Ceanglaichean Croitearachd, a thòisich ann an 2009 agus tha a-nis sa bhliadhna mu dheireadh.

Leugh an t-artaigil air fad: Ceanglaichean Croitearachd measadh deireannach

Ceanglaichean Croitearachd Arcaibh
Ceann-là: 20/03/2012

Tachartas gus sealltainn na bha Ceanglaichean Croitearachd an sàs ann ann an sgoiltean Arcaibh. Goistidheachd bho Chomhairle Arcaibh.

Leugh an t-artaigil air fad: Ceanglaichean Croitearachd Arcaibh

Aithisg Eadar-amail Ceanglaichean Croitearachd
Ceann-là: 20/10/2011

San t-Sultain 2007, dh’fhaighnich Mìcheal Ruiseal, Ministear na h-Àrainneachd, dha na sgoilearan bho P1 gu AS4 ann an ceithir sgoiltean thar na Gàidhealtachd is nan Eilean “Cò a tha airson a bhith na chroitear?” Chuir a h-uile neach suas a làimh.  B’ ann aig an taisbeanadh mu dheireadh de Planting to Plate, a’ cuimhneachadh air Croitearachd ann am Bliadhna Cultar na Gàidhealtachd 2007. B’ e seo am pròiseact pìleat airson Ceanglaichean Croitearachd.

Leugh an t-artaigil air fad: Aithisg Eadar-amail Ceanglaichean Croitearachd

Aithisg Guthan bho Chroitean nan Eilean
Ceann-là: 20/10/2011

San Dàmhair 2011, chùm Ceanglaichean Croitearachd tachartas mar phàirt de Eileanan na h-Alba, taisbeanadh de Ghuthan bho Chroitean nan Eilean aig Cruinneachadh Bliadhnail Caidreachas Croitearachd na h-Alba, aig Sabhal Mòr Ostaig san Eilean Sgitheanach.  .

Leugh an t-artaigil air fad: Aithisg Guthan bho Chroitean nan Eilean

Voices of the Island Crofts - Portree 4th Oct
Ceann-là: 12/09/2011

The Venue

Portree High School

Tuesday 4th October at 7.30 pm

Leugh an t-artaigil air fad: Voices of the Island Crofts - Portree 4th Oct

Ùir a’ Chroit
Ceann-là: 20/08/2011

Chaidh an leabhar seo fhoillseachadh le Institiut Cleachdadh Fearainn MhicAmhlaigh ann an com-pàirt le Ceanglaichean Croitearachd.

Is e adhbhar an leabhair seo daoine òga a dhèanamh mothachail air na dreuchdan cudromach a tha ùirean eadar-dhealaichte a’ cluich ann an coimhearsnachd croitearachd.

Leugh an t-artaigil air fad: Ùir a’ Chroit

Sgoil Cheann a’ Bhàigh a’ dol gu Fèill-reic Loch nam Madadh
Ceann-là: 13/06/2011

Mar phàirt den phròiseact Ceanglaichean Croitearachd is a bhith a’ cur a’ Churraicealam airson Sàr-mhathais an cèill, chaidh sgoilearan Àrd-sgoil Cheann a’ Bhàigh gu Margaidh Loch nam Madadh air Diardaoin 20mh Faoilleach airson a’ chiad Fèill-reic den bhliadhna.

Fhad ’s a bha iad ann, ghabh iad nota dhan àireamh de bheathaichean a chaidh an reic, na briodan, an cuideam agus na prìsean a fhuairear orra.  Chaidh an dàta a chur ann an duilleagan-clèithe gus grafan, clàran agus obrachadh a-mach de gach seòrsa a dhèanamh.  Seo dha na trì eisimpleirean de dh’obair nan sgoilear.

Leugh an t-artaigil air fad: Sgoil Cheann a’ Bhàigh a’ dol gu Fèill-reic Loch nam Madadh

Ceanglaichean Croitearachd a’ cumail Margaidh Chroitear
Ceann-là: 21/02/2011

Ann am Bun-sgoil Mhionaird, tha sinn air a bhith trang thar na bliadhna a chaidh seachad ag obair air pròiseact airson Ceanglaichean Croitearachd.

Gus deireadh na ciad bliadhna a chomharrachadh, chùm sinn margaidh chroitear gus am faiceadh a h-uile duine sa choimhearsnachd dè a bha sinn a’ dèanamh.

Leugh an t-artaigil air fad: Ceanglaichean Croitearachd a’ cumail Margaidh Chroitear

Landwise Article
Ceann-là: 20/02/2011

Article by Pam Rodway on the project in Shetland for Landwise in the Shetland Times.

Leugh an t-artaigil air fad: Landwise Article

Ar Turas a Dhùn Èideann - Bun-sgoil LochCarrainn
Ceann-là: 10/01/2011

An t-seachdain a chaidh bha sinn ann an Dùn Èideann gus tadhal air a’ phàrlamaid.  Chaidh sinn ann air bus beag agus bha fhios againn gum biodh e air leth inntinneach.  Fhuair sinn an cothrom a dhol ann seach gu bheil an sgoil againn an sàs ann an Ceanglaichean Croitearachd agus chaidh na h-ainmean againn a thogail a-mach às an aid.

Leugh an t-artaigil air fad: Ar Turas a Dhùn Èideann - Bun-sgoil LochCarrainn

Ceanglaichean Croitearachd aig Pàrlamaid na h-Alba Fios Naidheachd
Ceann-là: 29/11/2010

Bidh 80 sgoilear bho 40 sgoil stèidhichte ann an coimhearsnachdan croitearachd air feadh na Gàidhealtachd is nan Eilean ann an Earra-Gàidheal, Na h-Eileanan Siar, A’ Ghàidhealtachd, agus Arcaibh is Sealtainn a’ tighinn a Dhùn Èideann an t–seachdain seo gu cuirm ann am Pàrlamaid na h-Alba gus a bhith a’ comharrachadh Ceanglaichean Croitearachd, am pròiseact a bhios gan ceangal ri an dualchas croitearachd.

Leugh an t-artaigil air fad: Ceanglaichean Croitearachd aig Pàrlamaid na h-Alba Fios Naidheachd

Cuirm aig Pàrlamaid na h-Alba 10mh Samhain 2010
Ceann-là: 23/11/2010

Artaiceal bhon Northern Times
Bha latha inntinneach aig naoinear sgoilearan, dithis an urra, bho bhun-sgoiltean Mhealbhaich, Thonga agus Fhàrr, agus triùir a bha na bu shine bho Àrd-sgoil Fàrr, ann an Dùn Èideann Diciadain a chaidh mus deach iad gu foillseachadh air an fheasgair ann am Pàrlamaid na h-Alba nan riochdairean air Ceanglaichean Croitearachd, prògram foghlaim innleachdach anns an robh na sgoiltean sin agus 37 eile bho air feadh nan Siorrachdan Croitearachd air a bhith an sàs gu mòr. 

Leugh an t-artaigil air fad: Cuirm aig Pàrlamaid na h-Alba 10mh Samhain 2010

Ceanglaichean Croitearachd – Aig Sgoil Harmeny
Ceann-là: 19/10/2010

’S e sgoil-còmhnaidh beagan astar bho Dhùn Èideann a tha ann an Sgoil Harmeny aig oir Chnuic Phentland.  Tha i na seasamh an teas mheadhan 30 acair de choille anns a bheil lòn, àrainn fhiadhbheatha, fearann airson glasraich a chur agus seòmar-clas air mullach craoibhe.  Tha cothrom aig sgoiltean a bhith a’ dèanamh dlùth-cheangal ri Harmeny gus a bhith ag ionnsachadh bho fhèin-fhiosrachaidhean agus cultar a chèile. Tha Alasdair agus a sgoilearan air tide a ghabhail gus sgrìobhadh beagan dhuinn mu na tha Ceanglaichean Croitearachd a’ ciallachadh dhaibh.

Leugh an t-artaigil air fad: Ceanglaichean Croitearachd – Aig Sgoil Harmeny

Clòimh Shealtainn
Ceann-là: 04/08/2010

Tha mòran dhathan eadar-dhealaichte air clòimh – moorit, dubh, geal, katmoget is gulmoget.  Tha clòimh Shealtainn uabhasach mìn agus mar sin gheibh thu geansaidhean mìn ach ’s ann à Astràilia a tha a’ mhòr chuid de chlòimh Shealtainn a’ tighinn agus tha e nas dlùithe.  ’S urrainn dhut tòrr rudan eadar-dhealaichte a dhèanamh leis an t-snàth, fhighe na gheansaidh no stocaichean, rugaichean a dhèanamh no plaidichean agus adan no felt a dhèanamh.

Leugh an t-artaigil air fad: Clòimh Shealtainn

Bun-sgoil Dhail Chuinnidh, An Cèitean 2010
Ceann-là: 02/06/2010

Chuir clann-sgoile Bun-sgoil Dhail Chuinnidh eòlas air rud gu math sònraichte sa Chèitean nuair a chaidh iad gu Pàirc Dualchas na Gàidhealtachd ann am Bail’ Ùr an t-Slèibh gus cuideachadh buntàta a chuir.  Bha a’ chlann air 5 seòrsa buntàta a chuir san sgoil ron seo, mar phàirt de phròiseact Ceanglaichean Croitearachd.  Chaidh an cur ann am pocannan ri taobh feadhainn a fhuair iad mar phàirt de phròiseact RHET Fàs is Cunnt.

Leugh an t-artaigil air fad: Bun-sgoil Dhail Chuinnidh, An Cèitean 2010

Mil a’ cruthachadh dranndain ann an sgoiltean Ceanglaichean Croitearachd
Ceann-là: 07/05/2010

Bha sgoilearan ann am bun-sgoil A’ Gharbh Ghasg is Dhail Chuinnidh air bhioran nuair a thàinig fear a bhios a’ dèanamh meala dham faicinn sa Mhàrt mar phàirt de phrògram Ceanglaichean Croitearachd.

Leugh an t-artaigil air fad: Mil a’ cruthachadh dranndain ann an sgoiltean Ceanglaichean Croitearachd

’S e beatha mar chroitear a tha romham
Ceann-là: 07/05/2010

’S e sgoilear a th’ annam san dàrna bliadhna de chùrsa croitearachd Sgoil Lìonacleit, ag obrachadh aig Ìre Eadar-mheadhan 2.  Chaidh iarraidh orm òraid a thoirt seachad aig co-labhairt air Croitearachd san Àm ri Teachd ann an Steòrnabhagh mun chroit agam fhèin agus an t-eòlas a tha agam air croitearachd.

Leugh an t-artaigil air fad: ’S e beatha mar chroitear a tha romham

Lionacleit Crofter
Ceann-là: 07/05/2010

Tha sinn a-nise san dàrna bhliadhna de ‘A’ Bhliadhna Croitearachd’ ann an Sgoil Lìonacleit, Beinn na Fadhla.

Leugh an t-artaigil air fad: Lionacleit Crofter

A’ faighinn a-mach mun àm a dh’fhalbh gus an t-àm ri teachd a thuigsinn
Ceann-là: 05/05/2010

Airson a’ chiad uair bho 1847, tha pìos talmhainn gu bhith air a chleachdadh mar fheannagan ann an Achadh an Droighinn.

Leugh an t-artaigil air fad: A’ faighinn a-mach mun àm a dh’fhalbh gus an t-àm ri teachd a thuigsinn

Ceanglaichean Croitearachd Bun-sgoil Chille Chomhain
Ceann-là: 05/05/2010

Cha mhòr nach eil an geamhradh seachad agus tha sinn a-nis a’ coimhead air adhart ris an earrach agus a h-uile càil a tha co-cheangailte ris.

Leugh an t-artaigil air fad: Ceanglaichean Croitearachd Bun-sgoil Chille Chomhain

Ceanglaichean Croitearachd air bhog
Ceann-là: 05/05/2010

Thug Pam Rodway, co-òrdanaiche a’ phròiseict fios seachad

’S e pròiseact trì-bliadhnail a tha ann an Ceanglaichean Croitearachd a chuireadh air chois gus ceangal a dhèanamh eadar sgoiltean agus an dualchas croitearachd sna siorrachdan croitearachd ann an Earra-Ghaidheal, A’ Ghàidhealtachd, Na h-Eileanan Siar, Arcaibh agus Sealtainn.

Leugh an t-artaigil air fad: Ceanglaichean Croitearachd air bhog

Ceanglaichean Croitearachd
Ceann-là: 05/05/2010

B’ e aon de na nithean a b’ inntinnich aig Cruinneachadh Bunait Croitearachd na h-Alba ann an Inbhir Pheofharain bho chionn dha na thrì bhliadhnaichean air ais a bhith a’ faicinn an ùidh agus an toileachas intinnn a bha aig sgoilearan a ghabh pàirt ann am Planting to Plate.

Leugh an t-artaigil air fad: Ceanglaichean Croitearachd

Cùm ort a’ Croitearachd!
Ceann-là: 05/05/2010

Nuair a shuidhichear e ma choinneamh an dà dhùbhlan, atharrachadh na side agus prìs na h-ola, tha dreuchd sònraichte aig croitearachd a tha stèidhichte air prionnsabalan a tha ìosal ann an gualan ’s aig a bheil dearbh-aithne làidir chultarail ann a bhith a’ togail ùidh òigridh an là an-diugh ann am biadh agus dòighean-tuathanais a tha càirdeil dhan phlanaid. ’S e pròiseact foghlaim sònraichte a tha ann an Ceanglaichean Croitearachd a tha air a stiùireadh le Comann Ùir na h-Alba (SAS) agus Bunait Croitearachd na h-Alba (SCF) a tha ag amas air an dearbh nì sin a dhèanamh.

Leugh an t-artaigil air fad: Cùm ort a’ Croitearachd!

Ceanglaichean Croitearachd - Crofting Connections
Ceann-là: 05/05/2010

Tha Lillian Kelly, Oifigear Leasachaidh le SAS, ag aithris air pròiseact inntinneach ùr.

Leugh an t-artaigil air fad: Ceanglaichean Croitearachd - Crofting Connections